Monthly Archives: December 2014

Promosi pendaftaran ahli baru

PPIP 2014

Pihak PERKASA sedang menganjurkan promosi pendaftaran ahli baru di semua 14 buah Cawangan PERKASA negeri. Semua Pegawai Kanan lantikan baru Penolong Penguasa Kastam Gred W27 dan ke atas serta Pegawai Kanan yang masih belum berdaftar sebagai ahli PERKASA adalah diminta menghubungi Setiausaha Cawangan di negeri masing-masing bagi mendapatkan borang keahlian dan mendaftar sebagai ahli bagi menikmati keistimewaan dan manfaat sebagai ahli berdaftar. Dokumen yang diperlukan semasa pendaftaran adalah: Continue reading Promosi pendaftaran ahli baru

Visi JKDM: Perkhidmatan Kastam Malaysia Bertaraf Dunia

“Menjadikan Perkhidmatan Kastam Malaysia Bertaraf Dunia Pada Tahun 2015” telah dipinda dari visi JKDM sebelum ini. Pindaan visi tersebut adalah dengan memotong perkataan “Pada Tahun 2015” tetapi masih mengekalkan perkataan yang lain. Ini adalah kerana usaha-usaha menjadikan JKDM bertaraf duniaLawatan US Customs ke HQ adalah suatu komitmen berterusan semua pihak khususnya pihak KPSM, Pimpinan Tertinggi Jabatan dan seluruh warga kerja JKDM tanpa meletakkan sasaran tahun ianya perlu dicapai. Pindaan tersebut adalah merupakan sebahagian daripada usaha-usaha penambahbaikan berterusan secara holistik terhadap perkhidmatan yang diberikan oleh JKDM kepada pelanggan-pelanggan dan stakeholder seiring dengan moto Jabatan iaitu “Berkhidmat Menyejahterakan Rakyat”.

Continue reading Visi JKDM: Perkhidmatan Kastam Malaysia Bertaraf Dunia