Faedah dan Kelebihan Ahli Berdaftar

Pelbagai faedah dan manfaat yang layak dinikmati oleh ahli berdaftar seperti berikut:

1. Manfaat Takaful Berkelompok PERKASA seperti berikut:

1.1 Manfaat Kematian Ahli akibat kematian biasa, sakit atau kemalangan ( RM20,000)

1.2 Manfaat Keilatan Kekal Ahli akibat sakit atau kemalangan (RM20,000)

1.3 Manfaat 36 penyakit kritikal Ahli seperti dalam polisi (RM2,500)

1.4 Manfaat kos pengebumian (RM1,000)

2. Sumbangan Perkahwinan Kali Pertama (Mengikut peruntukan Cawangan)

3.  Sumbangan kemasukan Ahli ke wad hospital kerana sakit atau kemalangan (Mengikut peruntukan Cawangan)

4. Sumbangan Kecemerlangan Akademik Ahli ke peringkat Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Sarjana atau Doktor Falsafah (Ph.D) (Mengikut peruntukan Cawangan)

5.  Manfaat Kecemerlangan Akademik Anak Ahli (Mengikut peruntukan Cawangan)

6. Sumbangan Pertukaran Pegawai (Mengikut peruntukan Cawangan)

7. Sumbangan Khidmat Guaman (Mengikut peruntukan Pusat dan Cawangan)

8. Sumbangan Bersara Paksa (Mengikut peruntukan Cawangan)

9. Harga diskaun bagi pembelian di Koperasi PERKASA (akan datang)

10. Pinjaman peribadi Koperasi PERKASA (akan datang)

11. Menerima kad keahlian PERKASA dan harga diskaun bagi pembelian barang di

rangkaian Pasaraya Mydin seluruh Malaysia (akan datang)

12. Menyertai pelbagai aktiviti dan program PERKASA Cawangan

13. Lain-lain faedah umum sebagai penjawat awam seperti pinjaman telefon pintar, komputer, kereta, perumahan, HLP dan lain-lain

  • Nilai sumbangan adalah tertakluk kepada syarat yang diluluskan oleh PERKASA Cawangan berkenaan dari masa ke semasa.

Ahli-ahli berdaftar/waris yang sah layak kemukakan permohonan lengkap yang telah disahkan oleh Presiden Cawangan dan hendaklah sampai kepada Setiausaha Agong tidak lebih 6 bulan dari tarikh kejadian.

Muat turun borang tuntutan kematian << ETB-DEATH-Claim Form-English>>

Muat turun borang tuntutan penyakit kritikal Borang 1<<CRITICAL ILLNESS CLAIM FORM >>

Muat turun borang tuntutan penyakit kritikal Borang 2<<CRITICAL ILLNESS – STATEMENT OF MEDICAL EXAMINER >>

Semak Notis Pemakluman Kenaikan Yuran Ahli daripada RM5 kepada RM10 sebulan mulai 1 April 2015.

<< Surat Pemakluman Kenaikan Yuran Ahli PERKASA >>

Contoh Format <<Lampiran A Borang Pencalonan>>

Contoh Format <<Lampiran B Borang Usul>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *